Aplikacja Comarch PPK przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie oraz za pośrednictwem biura rachunkowego. Jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Może więc działać samodzielnie.

Kluczowymi funkcjonalnościami aplikacji są: możliwość ewidencjonowania danych uczestników PPK, comiesięcznego naliczania i ewidencjonowania składek oraz przesyłania ich do wybranej instytucji finansowej.

 

Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

 

Jak działa PPK?

Pracodawca, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą u niego (a w razie jej braku z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie u niego przyjętym), wybierze instytucję finansową, która utworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników. Rachunki będą zasilane wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz pracodawcy będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia. Państwo z kolei będzie przekazywać ustalone kwoty (po spełnieniu odpowiednich warunków) – niezależne od dochodów pracownika. Gromadzone na rachunkach środki będą lokowane w fundusze z uwzględnieniem wieku danego uczestnika PPK – tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

Po co wprowadzono PPK?

Dzięki PPK pracujący zyskają dodatkowe oszczędności emerytalne do wykorzystania po ukończeniu 60. roku życia. Jeśli pracownik poczeka z ich wypłatą do czasu przejścia na emeryturę stanowić one mogą znaczące uzupełnienie (zwłaszcza przy długoletnim oszczędzaniu) otrzymywanego świadczenia np. z ZUS. Warto to mieć na uwadze, zwłaszcza że świadczenia emerytalne – jak ostrzegają eksperci – nie będą w stanie zapewnić utrzymania na poziomie, do którego osoby pracujące przyzwyczaiły się w okresie aktywności zawodowej.
Dodatkowo, co ważne, PPK pomogą przyspieszyć inwestycje i wzrost gospodarczy z korzyścią dla wszystkich pracowników i pracodawców.

 

Aplikacja Comarch PPK:

1. Funkcje

Docelowy zakres funkcjonalny aplikacji Comarch PPK będzie następujący:

 • informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK
 • rejestr pracowników
 • prowadzenie ewidencji pracowników
 • integracja z Comarch ERP HR lub import z pliku
 • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
 • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
 • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK
 • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych
 • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych
 • dostęp poprzez API dzięki czemu możliwa jest integracja z innymi systemami HR lub oprogramowaniem kadrowo płacowym

2. Intuicyjne interfejsy

Przejrzyj  pierwsze widoki z aplikacji, a wśród nich:

 • Ekran startowy aplikacji Comarch PPK pokazujący aktualny stan procesów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie
 • Lista pracowników w ramach danego miesiąca z naliczonymi kwotami składek na PPK
 • Formularz pracownika pozwalający rejestrować procentową wysokość składek na PPK
 • Lista sumarycznych i miesięcznych kwot składek pracowników na PPK
 • Lista naliczonych składek na PPK oraz eksport do instytucji finansowej (np. TFI)
 • Import danych do aplikacji Comarch PPK z źródeł zewnętrznych.

DARMOWY WEBINAR – 26 lutego 2019, godzina 11:00

Podczas webinaru poznasz funkcjonalności aplikacji Comarch PPK:

 • ewidencja uczestników programu PPK
 • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
 • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
 • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek
 • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych
 • generowanie plików o składkach na PPK i korektach dla instytucji finansowych

Przedstawiciel Millennium TFI omówi najważniejsze zagadnienia związane z wyborem i wdrożeniem  PPK w firmie oraz korzyści wynikające z integracji systemu ERP i najważniejsze elementy oferty Towarzystwa.

Zapisz się już teraz – LINK

W celu uzyskania szczeegółowych informacji na temat aplikacji Comarch PPK (w wersji Standalone jak i wersji modułowej do Comarch Optima) zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Kontakt: