Do 31 lipca pozostały już tylko 2 miesiące. Jest to termin ostatecznej zmiany stawek podatku VAT na nowo obowiązujące zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

 

§ 6. 1.

5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw
towarów i usług, w następujący sposób:
a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku
sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

 

Poniżej przestawiamy prosty obrazek pokazujący jak zmieniły się oznaczenia VAT – po lewej stronie są dotychczasowe oznaczenia, a po prawej znajdują się nowe.

 

Co zmiany stawek VAT oznaczają dla podatnika?

Każde z urządzeń fiskalnych ma zaprogramowane stawki podatku VAT jakie dotychczas obowiązywały. Podatnik powinien zgłosić się do serwisu w celu zaprogramowania nowej matrycy stawek PTU oraz przeprogramowania bazy towarowej w celu poprawnego powiązania nowych stawek podatku VAT z istniejącymi towarami/usługami.

 

TRON Computers przypomina, że miesiąc lipiec jest miesiącem wakacyjnym oraz żeby nie odkładać  zmiany stawek podatku VAT na ostatnią chwilę. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu umówienia z Państwem terminu dokonania usługi na urządzeniu fiskalnym.

 

 

 

Kontakt: