Od 1 stycznia 2019 roku w życie wchodzi nowy projekt zmian ustawy o podatku od towarów i usług. Dla nas przedsiębiorców naijstotniejszą zmianą są przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonu.

Od teraz faktura do paragonu będzie mogła zostać wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedawca umieści na paragonie NIP nabywcy.

Ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe, dzięki którym sprzedawcy mogą wystawiać faktury do paragonów wystawianych przed 1 stycznia 2019 r., nawet jeżeli nie zawierają NIP-u nabywcy.

Zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT podatnik ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu na żądanie klienta w terminie:

  • do 15. dnia kolejnego miesiąca – jeżeli żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty,
  • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W momencie gdy nabywca posłuży się fakturą wystawioną do paragonu, który nie zawierał jego NIP-u, również zostanie ukarany sankcją 100%.

Jeżeli klient zwróci się z żądaniem wystawienia takiej faktury po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym miała miejsce dostawa towaru, wykonanie usługi bądź otrzymanie całości lub części zapłaty – przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania takiej faktury.

 

 

Zapoznaj się ze szczegółowym artykułem klikając w poniższy link:

Kontakt: