Dzięki nowoczesnym usprawnieniom wprowadzonym do kas najnowszej generacji kas Online firmy Novitus możesz otrzymywać raporty dobowe ze swojego urządzenia bezpośrednio na swoją skrzynkę mailową.

Dzięki tej opcji możesz mieć dostęp do wydruków (raporty dobowe, paragony oraz wszystkie dane trzymane w pamięci podręcznej) z każdego miejsca na Ziemi.

Na potrzeby tego wpisu przeprowadziliśmy testy. Na jednej z naszych kas ustawiliśmy mail nadawczy oraz odbiorczy. Dokonaliśmy testowych sprzedaży oraz wydrukowaliśmy parę raportów. Oto wyniki:

TRON Computers Sp. Z o.o.
44-335 Jastzębie-Zdrój
NIP:                               W000055
## NIEFISKALNY ##
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RAPORT
OBROTÓW TOWARÓW
ZERUJĄCY
Wszystkie towary
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TOWAR TESTOWY 23%^A
K:                                  00001
Ilość sprzedaży:                        2
Wartość sprzedaży:                 125.00
Średnia cena:                       62.50
TOWAR TESTOWY 8%^B
K:                                  00002
Ilość sprzedaży:                        5
Wartość sprzedaży:                 450.00
Średnia cena:                       90.00
TOWAR TESTOWY 5%^C
K:                                  00003
Ilość sprzedaży:                        4
Wartość sprzedaży:                 175.00
Średnia cena:                       43.75
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ilość pozycji:       3
Suma:                               750.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
## NIEFISKALNY ##
#1 K0                     07-11-2019 13:31
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

TRON Computers Sp. Z o.o.
44-335 Jastzębie-Zdrój
NIP:                               W000056
## NIEFISKALNY ##
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PROGRAMOWANIE ZEGARA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zmiana czasu:
z:  07-11-2019 13:31:49
na: 07-11-2019 12:32:11
Czas pobrano z: 194.146.251.100
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
## NIEFISKALNY ##
#1 K0                     07-11-2019 12:32
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

TRON Computers Sp. Z o.o.
44-335 Jastzębie-Zdrój
NIP:                               W000057
## NIEFISKALNY ##
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PROGRAMOWANIE ZEGARA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zmiana czasu:
z:  07-11-2019 12:32:28
na: 07-11-2019 13:32:00
Bilans zmian czasu:              +00:59:32
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
## NIEFISKALNY ##
#1 K0                     07-11-2019 13:32
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

TRON Computers Sp. Z o.o.
44-335 Jastzębie-Zdrój
NIP:                               W000058
## NIEFISKALNY ##
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TOWAR TESTOWY 23% 1*10000.00     10000.00A
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RAZEM:                           10000.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sprzedaż opodatkowana A:         10000.00
Kwota PTU A 23%                   1869.92
SUMA PTU                          1869.92
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUMA:    PLN 10000.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DO ZAPŁATY:  10000.00
ROZLICZENIE PŁATNOŚCI
Gotówka:                          10000.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
## NIEFISKALNY ##
F4 #1 K0                  07-11-2019 13:32
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

TRON Computers Sp. Z o.o.
44-335 Jastzębie-Zdrój
NIP:                               W000059
## NIEFISKALNY ##
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TOWAR TESTOWY 8% 1*23.00            23.00B
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RAZEM:                              23.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sprzedaż opodatkowana B:            23.00
Kwota PTU B 8%                       1.70
SUMA PTU                             1.70
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUMA:       PLN 23.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DO ZAPŁATY:     23.00
ROZLICZENIE PŁATNOŚCI
Gotówka:                             23.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
## NIEFISKALNY ##
F5 #1 K0                  07-11-2019 13:33
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

TRON Computers Sp. Z o.o.
44-335 Jastzębie-Zdrój
NIP:                               W000060
## NIEFISKALNY ##
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TOWAR TESTOWY 5% 90*20.00         1800.00C
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RAZEM:                            1800.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sprzedaż opodatkowana C:          1800.00
Kwota PTU C 5%                      85.71
SUMA PTU                            85.71
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUMA:     PLN 1800.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DO ZAPŁATY:   1800.00
ROZLICZENIE PŁATNOŚCI
Gotówka:                           1800.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
## NIEFISKALNY ##
F6 #1 K0                  07-11-2019 13:33
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

TRON Computers Sp. Z o.o.
44-335 Jastzębie-Zdrój
NIP:                               W000061
## NIEFISKALNY ##
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RAPORT DOBOWY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nr raportu:                           0004
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rozpoczęcie sprzedaży:    07-11-2019 13:32
Zakończenie sprzedaży:    07-11-2019 13:33
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PTU  A                              23.00%
PTU  B                               8.00%
PTU  C                               5.00%
PTU  D                               0.00%
E                                SP.ZW.PTU
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sprzedaż netto w stawce A          8130.08
Sprzedaż netto w stawce B            21.30
Sprzedaż netto w stawce C          1714.29
Sprzedaż netto w stawce D             0.00
Sprzedaż zwolniona E                  0.00
Kwota PTU A                        1869.92
Kwota PTU B                           1.70
Kwota PTU C                          85.71
Kwota PTU D                           0.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUMA PTU                           1957.33
Sprzedaż brutto:                  11823.00
Waluta ewidencyjna:                    PLN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZDARZENIA
SYTUACJE AWARYJNE                        0
PROGRAMOWANIE
L – wykonane przez użytkownika lub
serwis                              0
O – online zgodnie z protokołem
komunikacyjnym                      0
ZMIANY W BAZIE                           0
PARAGONY                                 3
DOKUMENTY NIEFISKALNE                    3
BŁĘDNE KOMUNIKACJE                       0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
## NIEFISKALNY ##
#1 K0                     07-11-2019 13:33
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

Jak widać kopia mailowa działa podobnie do kopii papierowej dostępnej na kasach starego typu.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu uzyskania więcej informacji na temat tej funkcji.

 

 

Kontakt: