Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima 2019.1.1 to przede wszystkim wprowadzenie elektronicznych teczek pracowników  i dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych.

Ponad 110 nowości i ulepszeń, które wprowadziliśmy w nowej wersji sprawią, że praca
z programem stanie się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

Przygotowaliśmy dla Państwa prezentację, w której omówione zostały najważniejsze zmiany
w programie Comarch ERP Optima 2019.1.1. Więcej informacji poniżej w mailu.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Wprowadzono możliwość naliczenia deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2018:
  • PIT-28/PIT-28S(21) z załącznikami: PIT-28/A(18), PIT-28/B(15), PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8),
  • PIT-36/PIT-36S(26) z załącznikami: PIT/B(16), PIT/O(23), PIT/D(27), PIT-2K(8), PIT/ZG(6), PIT/Z(7), PIT/BR(3),
  • PIT-36L/PIT-36LS(15) z załącznikami: PIT/B(16), PIT/ZG(6), PIT/Z(7), PIT/BR(3),
  • CIT-8(26) z załącznikami: CIT-8/O(13), CIT-D(6), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(4),
  • PIT-4R(8)PIT-8AR(7), IFT-1/1R(14), PIT-11(24) z załącznikiem PIT-R(19).
 • Dodano możliwość wysyłki deklaracji CIT-8(26) do systemu e‑Deklaracje.
 • Umożliwiono wyliczenie nowej zaliczki na CIT-8(21).
 • Dostosowano program do przepisów zmieniających się od 01.01.2019 dotyczących:
  • odliczenia kosztów używania samochodów osobowychna potrzeby działalności gospodarczej,
  • korekty VAT- art.89a i art.89b ustawy o VAT – skróciliśmytermin kwalifikowania dokumentów na zawiadomienie VAT-ZD ze 150 do 90 dni od terminu płatności,
  • nowych zasad sprzedaży i ewidencjonowania wyrobów węglowych.
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznegodo wysyłki deklaracji VAT-7(18) oraz VAT‑7K(12) do systemu e-Deklaracje.
 • Wprowadzono formularz deklaracji VAT-8.
 • Umożliwiono dodanie na jednym zgłoszeniu SENT wielu kodów CNi przypisanie im stawek VAT.
 • Wprowadzono funkcjonalność e-Teczki,która umożliwia prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.
 • Zaktualizowano druk ERP-7do nowego obowiązującego wzoru.
 • Wprowadzono kontrolę limitu 182/270 dni dla zwolnienia chorobowegow obrębie okresu zasiłkowego.
 • Wprowadzono kontrolę wykorzystania urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych oraz podejmujących pierwszą pracę po upływie miesiąca pracy.

Nowości Comarch ERP Optima 2019.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Umożliwiono zapisywanie wersji danych firmy z różnymi datami ich obowiązywania, tak aby na wydruku pojawiały się zawsze prawidłowe dane.
 • Dodano funkcję definiowania nazw plików z wydrukamigenerowanymi z programu.
 • Wprowadzono automatyczne pobieranie wskaźnikówz serwera Comarch podczas logowania do programu.
 • Dodano możliwość generowania opisu analitycznegona dokumentach handlowych (Dokument TaxFree, Dokument wewnętrzny sprzedaży, Dokument wewnętrzny zakupu, Paragony) oraz magazynowych (Kompletacja przyjęcie produktów, Kompletacja rozchód składników, Przesunięcia MM, Przyjęcie kaucji, Przyjęcie wewnętrzne, Przyjęcie zewnętrzne, Rozchód wewnętrzny, Wydanie kaucji, Wydanie zewnętrzne), a także księgowania wyżej wymienionych dokumentów według opisu analitycznego.
 • Wprowadzono usprawnienia w kreowaniu własnych oraz wzorcowych zestawień finansowych.
 • Wprowadzono dodanie dowolnej liczby działalnościprowadzonych w formie ryczałtu (w tym również najmu) na formularzu kwot indywidualnych właściciela oraz umożliwiliśmy wyliczenie nowej zaliczki na PIT-28(13) uwzględniającej te nowe działalności.
 • Wprowadzono integrację zPocztą Polską.
 • Wprowadzono możliwość zapisu Faktury Zaliczkowej do bufora.
 • Na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych umożliwiono zmianę kolejności pozycjimetodą przeciągnij i upuść.
 • Rozbudowano funkcjonalność PKZPpoprzez umożliwienie wypłacania pożyczek uzupełniających oraz edycję harmonogramu spłat
 • Umożliwiono uwzględnienie na deklaracji PIT-28(21) przychodów z kilku działalności prowadzonych w formie ryczałtu(w tym również najmu), dodanych na formularzu kwot indywidualnych właściciela.

Kontakt: