OptimoBackup to aplikacja desktopowa pozwalająca na tworzenie kopii zapasowych baz danych programów pracujących na MS SQL.

Aplikacja tworzy kopię zapasową i wysyła ją na przestrzeń chmurową, która musi zostać wcześniej wykupiona w naszej firmie. OptimoBackup wysyła powiadomienia z listą statusów kopii zapasowych baz, które miał utworzyć. Użytkownik sam ustala:

  • co ile czasu ma się robić kopia zapasowa bazy danych;
  • w jaki sposób chce otrzymywać powiadomienia odnośnie statusu kopii zapasowej.
OptimoBackup może pracować w formie programu okienkowego jak i usługi włączonej na serwerze jak i komputerze z systemem Windows.
Pierwsza konfiguracja programu zawsze odbywa się przez naszą firmę, aby uniknąć sytuacji, w której program nie wykonuje założonego zadania w wyniku błędnej konfiguracji.