Informujemy, że do 31.05.2019r pozostały jedynie 2 dni!

Data ta jest ostatecznym terminem podpisania przez Państwa aktualnych pracowników oświadczeń związanych z zapoznaniem się z zasadami prowadzenia ewidencji na urządzeniach fiskalnych (tj. kasy bądź drukarki) zgodnie z wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816).

Oświadczenie to powinno być wydrukowane w 2 kopiach, gdzie jedna trafia do rąk własnych pracownika, a druga zostaje w dokumentacji firmy (NIE WYSYŁAMY ICH DO URZĘDU SKARBOWEGO!).

Zatrudniasz nowych operatorów kasy lub drukarki fiskalnej? Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem muszą oni podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji.

Wzór oświadczenia – https://troncomputers.pl/wp-content/uploads/2019/05/informacje_o_zasadach_ewidencji_oraz_o%C5%9Bwiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_nimi.pdf

 

 

Kontakt: