ZMIANA DOTYCHCZASOWEGO SERWISU
Wniosek o zmianę serwisu Novitus
Wniosek o zmianę serwisu Elzab
Wniosek o zmianę serwisu Posnet
Wniosek o zmianę serwisu Aclas
Wniosek o zmianę serwisu Comarch
WYDANIE DUPLIKATU KSIĄŻKI SERWISOWEJ
Wniosek o wydanie duplikatu Novitus
Wniosek o wydanie duplikatu Elzab
Wniosek o wydanie duplikatu Posnet
Wniosek o wydanie duplikatu Aclas
FISKALIZACJA
Zgłoszenie po fiskalizacji (kopia elektroniczna)
Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących ONLINE
ZAMKNIĘCIE KASY FISKALNEJ
Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji KAS
CENTRALNE REPOZYTORIUM KAS
Wniosek o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do CRK w ustalonych odstępach czasowych
POZOSTAŁE
Informacje o zasadach ewidencji przy użyciu urządzeń fiskalnych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z nimi