Firma TRON Computers jako autoryzowany serwis urządzeń fiskalnych firmy Novitus, Elzab, Posnet oraz Aclas przypominają o sprawdzeniu terminu najbliższego przeglądu Państwa urządzenia.

Podatnicy posiadający kasy fiskalne mają obowiązek dokonywania ich przeglądów. Niedopełnienie go może spowodować dotkliwe konsekwencje.

Podczas obowiązkowego zgłaszania przeglądu kasy fiskalnej podatnik powinien poinformować czy chce aby przeglądu dokonano w miejscu zainstalowania kasy, bądź zobowiązać się do dostarczenia urządzenia do siedziby serwisu. Zgłoszenie takie do przeglądu powinno nastąpić około tygodnia przed upłynięciem daty przeglądu. Daje to czas serwisowi na przygotowanie się do wykonania takiej usługi.

Zgodnie ze wskazanym przepisem zgłoszenie kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego powinno być dokonywane nie rzadziej niż co 2 lata, natomiast w przypadku kas fiskalnych używanych w taksówkach – nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji, określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy.