W piątek (tzn. 15.03.2019 r.) Sejm przegłosował zmiany w ustawie o VAT i prawie o miarach. Nowe przepisy mają wprowadzić obowiązek stosowania kas fiskalnych online już od przyszłego roku.  Powstanie także specjalne Centralne Repozytorium Kas.

Kasy online z jakich przyjdzie korzystać przedsiębiorcom będą miały możliwość automatycznego i bezpośredniego przesyłania danych o sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane informacje będą dotyczyły każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Jak wynika z uzasadnienia, dane z kas mają stanowić w praktyce elektroniczny obraz paragonów.

Paragony takie będą wysyłane przez urządzenie, z określoną częstotliwością za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Z przyjętej ustawy wynika, że:

Do 31 grudnia 2019 r. kasy będą musieli wymienić:

 • przedsiębiorcy – świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedający benzynę, olej napędowy czy gaz przeznaczonego do napędu pojazdów.

Do 30 czerwca 2020 r. kasy będą musieli wymienić:

 • placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo),
 • przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie, krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Do 31 grudnia 2020 r. kasy będą musieli wymienić:

 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne,
 • budowlane,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
 • prawnicze,
 • usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Z ustawy wynika również, że po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy nadal będą mogli kupować kasy rejestrujące starego rodzaju. Kasy z papierowym zapisem kopii będzie można nabywać do 30 czerwca 2019, natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.

Terminy te jednak nie będą dotyczą osób, które zostały już objętych obowiązkiem posiadania kasy online.

 

Przydatne linki:

 

Kontakt: