Posiadasz kasę lub drukarkę fiskalną – zaopatrz się w terminal kart płatniczych już dziś.

Od 1 stycznia 2022 roku wszyscy przedsiębiorcy ewidencjonujący sprzedaż na urządzeniach fiskalnych (kasach i drukarkach fiskalnych, ONLINE i starszego typu – z kopią elektroniczną lub papierową) będą musieli umożliwić klientom możliwość zapłaty formą bezgotówkową.

Mówi o tym Art. 22 pkt 2 Polskiego Ładu, który dodaje artykuł do ustawy Prawo przedsiębiorców i brzmi:

„Art. 19a. 1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 355 i 1598)”.

Czym jest instrument płatniczy?

W cytowanym wyżej zapisie pada nazwa „instrument płatniczy”. Co to dokładnie oznacza?

W rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych instrument płatniczy to: „zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego”.

Jak przedsiębiorca może realizować obowiązek płatności bezgotówkowych?

Jak zatem wynika z zapisów Polskiego Ładu przedsiębiorca nie musi kupować/wynajmować terminala płatniczego do zapewnienia klientom płatności bezgotówkowych. Ten rodzaj płatności może on wdrożyć w innej formie.

Można zaoferować klientom płatności bezgotówkowe za pomocą:

 • karty płatniczej;
 • przelewów elektronicznych – tutaj jednak należy uważać, gdyż nie wszystkie Urzędy Skarbowe uznają tą formę płatności jako spełniającą założenia ustawy;
 • płatności mobilnych np. BLIK.

Skutki niedopełnienia obowiązku

Kary nie wydają się specjalnie dotkliwe. Jeżeli przedsiębiorca nie spełni obowiązku płatności bezgotówkowych nie będzie mógł:

 • skorzystać z możliwości otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT w terminie przyśpieszonym (25 dni zamiast 60)
 • zastosować kwartalnego rozliczania VAT i będzie musiał stosować miesięczne okresy rozliczeniowe.

Jaki terminal wybrać i gdzie?

Nasza firma w swojej ofercie posiada duży wybór terminali płatniczych. W zależności od potrzeb Twojej firmy możemy zaoferować Ci terminal:

 • stacjonarny (połączony do sieci przez kabel Ethernet);
 • mobilny (z własną kartą SIM);
 • PinPad do kas Online (urządzenie korzysta z Internetu, drukarki oraz zasilania kasy rozbudowując ją o bycie terminalem).

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszej oferty – skontaktuj się z nami. Podczas rowmowy z Tobą ustalimy czego potrzebujesz oraz jakie warunki korzystania z urządzenia możemy ci zaproponować (opłata miesięczna za terminal + prowizja od transakcji).

 

Nie miałeś nigdy terminala? Jesteś nową firmą na rynku i boisz się opłat?
Specjalnie dla Ciebie terminal w ramach programu „Polska Bezgotówkowa”!

Polska Bezgotówkowa to program przygotowany specjalnie aby zachęcić właścicieli firm do udostępnien swoim klientom możliwość płatności za towary bądź usługi w formie bezgotówkowej (karta płatnicza).

Program Polska Bezgotówkowa to 12 mięsięcy:

 • 0 zł za teminal;
 • 3 terminale w programie;
 • 0 zł za prowizje z terminali (do 100 tys. zł obrotu na jednym terminalu);
 • 0 zł za instalację i szkolenie.

Jedyne co należy spełnić aby móc skorzystać z Programu Polska Bezgotówkowa to:

 • brak umowy na terminal w przeciągu ostatnich 12 miesięcy;
 • nie korzystanie z Programu Polska Bezgotówkowa.

Kontakt: