Od teraz w TRON Computers przy zakupie dowolnej kasy fiskalnej możesz otrzymać darmowy terminal kart płatniczych na cały rok użytkowania.

Jedynym warunkiem jaki należy spełnić aby otrzymać taki terminal jest spełnienie wymogów kwalifikacji do Programu „Polska Bezgotówkowa”, czyli:

  • Przedsiębiorca nie przyjmował płatności bezgotówkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie posiadał umowy z agentem rozliczeniowym).
  • Do Programu mogą przystąpić sieci handlowo-usługowe – obejmujące mniej niż 5 placówek lub franczyzobiorcy działający w ramach franczyz obejmujących nie więcej niż 5 placówek.
  • Przedsiębiorca nie jest operatorem automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.).
  • Przedsiębiorca może otrzymać do 3 terminali do obsługi płatności bezgotówkowych.
  • Przedsiębiorca zobowiąże się, że nie będzie stosował opłat surcharge (dodatkowe opłaty od klientów płacących kartami).
  • Przedsiębiorca zobowiąże się do oznakowania swojej placówki handlowo-usługowej naklejkami z logo organizacji płatniczych oraz logo Polska Bezgotówkowa.
  • Przedsiębiorca może przystąpić do Programu tylko jeden raz w trakcie jego trwania.

 

Więcej o Programie „Polska Bezgotówkowa”:

 

 Kontakt: