Jesteś jedną z osób, której branża została zobligowana do wymiany kasy fiskalnej na online do lipca 2021? Kupiłeś niedawno swoją pierwszą pierwsze urządzenie fiskalne?

Nie zapomnij o przysługującym ci zwrocie 700 zł za zakup kasy fiskalnej.

Ulga na zakup kasy lub drukarki fiskalnej wynosi 90% jej ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł.

Jeśli kupiłeś kasę fiskalną, to możesz ubiegać się o zwrot kosztów do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży (fiskalizacji).

Jeśli kupiłeś więcej niż jedną kasę on-line, będziesz mógł skorzystać z ulgi na każdą z nich, pod warunkiem, że zaczniesz używać każdej z tych kas, w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży (fiskalizacji).

 

Możesz się ubiegać o zwrot, jeżeli:

 • twoja firma została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpocząłeś prowadzenie tej ewidencji na kasie on-line (wymiana kas starego typu — kopia papierowa i elektroniczna),
 • twoja firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używałeś kasy fiskalnej, ale zdecydowałeś, że będziesz prowadził taką ewidencję na kasie on-line. (To oznacza, że jeśli we wtorek 9 lipca 2019 r. zacząłeś ewidencjonować sprzedaż na innym typie kasy (np. z elektronicznym zapisem kopii), a kasę on-line kupiłeś w piątek, 9 lipca 2021 r., nie dostaniesz ulgi).

Ulga na zakup kasy on-line przysługuje zarówno przedsiębiorcom, którzy rozliczają podatek VAT (czynni podatnicy VAT)jak i przedsiębiorcom, którzy są z tego obowiązku zwolnieni lub wykonują wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu i ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej (bierni podatnicy VAT).

W zależności od twojego statusu podatnika VAT, zwrot rozliczysz w deklaracji VAT (czynni podatnicy VAT) lub składając wniosek do urzędu skarbowego (bierni podatnicy VAT).

Uwaga! W związku z wprowadzeniem nowego rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika procedura korzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej online zostanie uproszczona. W myśl ustawy ulga na zakup kasy fiskalnej online jest możliwa do odliczenia lub zwrotu tylko w jednej deklaracji VAT, składanej za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej (lub w kolejnych, lecz nie później niż do 6 miesięcy  od daty fiskalizacji). W przypadku niewykorzystania kwoty ulgi w całości podatnik będzie miał możliwość jej zwrotu na rachunek bankowy. Nowe zasady korzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej online obowiązują od 1 maja 2019 r.

 

Jak uzyskać zwrot krok po kroku

a) Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT:

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się miesięcznie, powinni rozliczyć zwrot w deklaracji VAT-7. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie — w deklaracji VAT-7K. To, jaką kwotę możesz rozliczyć, zależy od tego czy kwota wydana na zakup kasy, którą wykazujesz, w rozliczeniu jest:

 • niższa lub równa kwocie podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy – w tej sytuacji możesz rozliczyć ulgę w jednej deklaracji, pomniejszając kwotę podatku o przysługującą ci kwotę zwrotu za zakup kasy;
 • wyższa od kwoty podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy – w tej sytuacji możesz pomniejszyć kwotę podatku o przysługującą ci ulgę. Pozostałą część kwoty możesz otrzymać na rachunek bankowy (lub SKOK) lub rozliczyć w kolejnej deklaracji VAT.

b) Jeśli jesteś biernym podatnikiem VAT:

Wniosek (do pobrania na naszej stronie) składasz do naczelnika urzędu skarbowego, który zarejestrował twoją kasę. Wniosek, musi zawierać: imię i nazwisko (lub nazwę), adres, NIP, numer rachunku bankowego. 

Pamiętaj, żeby do wniosku dołączyć:

 • kopię faktury za zakup kasy fiskalnej;
 • kopię dowodu zapłaty całej należności za kasę (potwierdzenie zapłaty kartą, potwierdzenie przelewu z konta bankowego);
 • kopię raportu fiskalnego miesięcznego, który wystawiłeś na kasie fiskalnej (skan lub ponowny wydruk) — jako potwierdzenie prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Wniosek możesz wydrukować i zanieść osobiście lub wysłać do urzędu pocztą. Jeśli posiadasz elektroniczne Konto Podatnika wniosek, możesz złożyć elektronicznie bez wychodzenia z domu. 

Jeśli masz firmę taksówkarską, dodatkowo we wniosku wpisz:

 • numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
 • numer rejestracyjny i boczny taksówki, w której jest zarejestrowana kasa fiskalna
  on-line;
 • kopię świadectwa ponownej legalizacji taksometru współpracującego z kasą
  o zastosowaniu specjalnym.

Ile będziesz czekać na zwrot z Urzędu Skarbowego:

Przedsiębiorcy, którzy odliczają zwrot kosztów na zakup kasy on-line, mogą: 

 • nie płacić podatku za rozliczany okres — jeśli podatek jest niższy lub równy kwocie ulgi przysługującej na zakup kasy on-line;
 • pomniejszyć podatek o kwotę ulgi przysługującej na zakup kasy on-line – jeśli podatek jest wyższy od kwoty ulgi na zakup. 

Przedsiębiorcy zwolnieni z obowiązku rozliczania podatku VAT dostaną zwrot w ciągu 25 dni od złożenia wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. Pieniądze wpłyną na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Kiedy musisz zwrócić pieniądze otrzymane z tytułu ulgi na zakup kasy fiskalnej:

 • w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przestaniesz używać kasy on-line (np. zamkniesz firmę, ogłosisz jej upadłość lub sprzedasz przedsiębiorstwo, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych);
 • trwale i bez zgody naczelnika urzędu skarbowego nie zapewniasz połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą fiskalną a Centralnym Repozytorium Kas;
 • nie zgłosisz kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego, co najmniej raz na 2 lata (od dnia fiskalizacji lub ostatniego przeglądu technicznego). 
Jeśli nadal nie dostarczyłeś do Urzędu Skarbowego wniosku o zwrot za kasę fiskalną, nie czekaj. Wypełnij wniosek sam lub zgłoś się do swojego biura rachunkowego. Nie pozwól by twoja ulga przepadła.

Kontakt: