Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących zaszły zmiany w przepisach dotyczących ich użytkowania.

 

I. Obowiązek zapoznania osobę prowadzących u podatnika ewidencję sprzedaży na kasie rejestrującej do 31 maja 2019 ( §58 rozporządzenia)

Pierwszą i istotną dla podatników zmianą jest obowiązek zapoznania osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Osoba taka przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji (patrz link na końcu wpisu).

 

II. Przypisanie stawek VAT na kasach fiskalnych w sposób określony w rozporządzeniu.( 6 ) w terminie do dnia 31 lipca 2019r. (§ 59)

Kolejną nowością są zmienione stawki Vat:

  1. literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  2. literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  3. literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  4. literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  5. literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  6. literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.

 

III. Ustalenie kary pieniężnej w wysokości 300 zł za brak obowiązkowego przeglądu technicznego wykonanego w obowiązującym terminie.(  a 111 ust. 6ka ustawy o VAT)

Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata od momentu fiskalizacji kasy. Serwis wykonuje, na podstawie dokonanego przez podatnika zgłoszenia, obowiązkowy przegląd techniczny kasy w terminie 3 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

Kary będą nakładane na podstawie wykazu obowiązkowych przeglądów technicznych kas składanego obowiązkowo przez serwis kas rejestrujących, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd. Wykaz przeglądów wystawianego przez serwis, trafi do Urzędu Skarbowego pod jaki podlega podatnik.

 

Prosimy o zapoznanie się z treściami aktów prawnych z poniższych linków. Zapraszamy także do wejścia w zakładkę POBIERZ gdzie dostępne są nowe wnioski i świadczenia zgodne z treścią ustawy.

 

 

Przydatne linki:

 

Kontakt: