Rok 2020 to nie tylko początek nowej dekady ale także wejście nowych przepisów dla podatników:

Kasy Online dla mechaników oraz stacji benzynowych.
Od 1 stycznia 2020 podatnicy świadczący usługi w zakresie naprawy pojazdów silnikowych, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i mototrowerów; a także podatnicy zajmujący się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silnikowych zostali zobowiązani do prowadzenia ewidencji przy uzyciu kas bądź drukarek fiskalnych Online. Przejście na takie urządzenia wiążę się z zapewnieniem przez podatnika stałego dostępu do internetu (LAN, WiFi lub modem GPRS).
Plusem takiego rozwiązania jest brak potrzeby zgłaszania kasy przez podatnika w urzędzie skarbowym (podczas procesu fiskalizacji urządzenie samo rejestruje się w odpowiednim dla podatnika Urzędzie Skarbowym oraz otrzymuje numer ewidencyjny).

NIP na paragonie nabywcy.
Od tego roku aby wystawić fakturę do paragonu należy podczas jego wystawiania wprowadzić na nim NIP nabywcy. Jeśli na paragonie nie znajdzie się taka informacja nie mamy prawa wystawić faktury.

UWAGA! Przepis ten nie każe nam wystawiać paragonu do każdej faktury. Jeśli klient chce abyśmy wystawili mu fakturę, możemy zrobić to od razu bez wystawiania paragonu.
Podczas prowadzenia sprzedaży nie mamy bowiązku informować o konieczości podania numeru NIP aby potem otrzymać fakturę – obowiązek poinformowania o chęci skorzystania z możliwości wystawienia faktury do paragonu leży po stronie klienta.

Split Payment.
Zgodnie z obecnymi przepisami sprzedawca musi zamieścić na fakturze dopisek „mechanizm podzielonej płatności”, gdy na fakturze znajdzie się choćby jeden towar z załącznika nr 15 do ustawy o VAT (nawet o minimalnej wartości), a należność (brutto) za całe zakupy udokumentowanych tą fakturą przekroczy 15 tys. zł.
W praktyce można to zrobić na dwa sposoby: 

  • oznaczyć jedynie pozycje dotyczące towarów i usług z załącznika nr 15, lub
  • oznaczyć fakturę w nagłówku.

Obie metody są prawidłowe, co potwierdziło już wcześniej Ministerstwo Finansów. Nabywca musi opłacić taką fakturę metodą podzielonej płatności, ale nie musi tego robić za całość zakupów, a jedynie za towary i usługi z załącznika nr 15.

Nabywca, który nie zapłaci w podzielonej płatności za towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, nie może zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Biała lista podatnikow
Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek, niż podany w wykazie:

  • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
  • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Będziesz mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego powinieneś sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz zrealizować przelew.

Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie są obciążone sankcjami.

Kontakt: