Wczoraj, 3 kwietnia br. Prezydent RP Andrzej Duda złożył swój podpis pod Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Potwierdzenie tego można zobaczyć na oficjalnej stronie Prezydenta: https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,44,kwiecien-2019-r.html – pozycja nr 3.

Był to już ostatni krok w legislacji aktu prawnego wprowadzającego na polski rynek urządzenia fiskalne onlineowe. Już nic nie stoi na przeszkodzie, aby Ustawa – zgodnie z zapisanym w niej terminem – weszła w życie 1 maja 2019 roku.

Projekt rozporządzenia ministerstwa finansów przewiduje zwrot do 700 zł kosztów zakupu kas fiskalnych online (tak samo jak w przypadku kas z kopią elektroniczną), w które muszą się wyposażyć podatnicy objęci obowiązkiem instalacji tego sprzętu. Niestety nie każdy może liczyć na taki zwrot. Skorzystać z niego mogą jedynie:

  • podmioty, które rozpoczęły prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas online;
  • podmioty, które dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży;
  • podmioty, które zostały zobligowane do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach.

Ministerstwo Finansów uzasadnia te decyzję słowami: „Odliczenie będzie przysługiwało tylko dla kas online, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży. Odliczenie kwoty wydanej na zakup nie będzie przysługiwało w przypadku zakupu pozostałych rodzajów kas”

Zastrzega sobie także, że: „Z uwagi na ograniczenia budżetu, odliczenie nie będzie również przysługiwało dla podatników wymieniających kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online, poza podatnikami zobowiązanymi ustawą do wymiany kas ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach.”

Od 1 maja 2019 roku producenci nie będą mogli wymieniać pamięci fiskalnych w kasach z kopia papierową – zabrania tego Art. 145a.5 Ustawy. Zakaz ten obowiązuje w każdym przypadku, czy to zapełnienia czy też uszkodzenia pamięci fiskalnej.

 

Przydatne linki:

 

Kontakt: