Zakończyłeś właśnie pracę na kasie bądź drukarce fiskalnej?
Posiadasz urządzenia fiskalne, na których niedokonano jeszcze odczytu pamięci fiskalnej?

Śpiesz się!

 

Wraz z wejściem w życie Poz. 816 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących zostały dokonane zmiany odnośnie procedury odczytu kasy lub drukarki fiskalnej. Do tej pory kiedy pamięć urządzenia fiskalnego zapełniła się należało ten fakt zgłosić odpowiednim pismem do właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego z ewentualną adnotacją mówiącą o chęci wyrejestrowania kasy bądź drukarki z ewidencji Urzędu, a następnie w przeciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia w wyznaczonym dokładnie terminie (dzień oraz godzina) odbycia się procedury odczytu w Urzędzie Skarbowym podatnika. By odczyt taki mógł się odbyć należało zostawić urządzenie fiskalne w siedzibie serwisu aby ten mógł dokonać wydruku zamykającego pamięć fiskalną urządzenia.  Na podstawie tego wydruku w Urzędzie Skarbowym był wypełniany dokumentu z odczytu w 3 kopiach, gdzie po jego dokonaniu kasa mogła zostać od razu wyrejetrowana z ewidencji.

Od teraz cała ta procedura została srócona. Akualnie po zakończeniu pamięci fiskalnej kasy lub drukarki fiskalnej należy zgłosić się do serwisu z urządzeniem. Serwis wykonuje na miejscu w swojej siedzibie raport kończący pracę pamięci fiskalnej oraz wypełnia na jego podstawie protokół, który wcześniej wypełniał urzędnik. Następnie serwis kontaktuje się z podatnikiem aby poinformować go, że jego dokumenty zostały już przygotowane. Podatnik otrzymuje od swojego serwisu 2 kopie (jedna do złożenia we właściwym dla podatnika Urzędzie Skarbowym, druga dla siebie), które musi dostarczyć do 7 dni do Urzędu skarbowego, nie ważne czy osobiście czy pocztą.

Niestety teraz aby wyrejestrować kasę nie wystarczy tylko zaświadczenie z odczytania pamięci fiskalnej urządzenia. Podatnik chcący wyrejestrować swoje urządzenie fiskalne z ewidencji Urzędu Skarbowego zobowiązany jest dostarczyć „Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas”. We wniosku tym podatnik podaje m.in. swoje dane, dane urządzenia jakie chce wyrejestrować, powód wyrejestrowania oraz czy korzystał z ulgi w wysokości 700zł (odliczenie zakupu kasy fiskalnej).

Po dokonaniu wszystkich tych czynności kasa bądź drukarka fiskalna mogą zostać zlikwidowane.

 

UWAGA!

Niewyrejestrowanie urządzenia fiskalnego skutkuje pozostawieniem go w bazie Urzędu Skarbowego jako urządzenie aktywne. Taka kasa/drukarka fiskalna podlega wtedy pod obowiązkowe przeglądy techniczne, które należy wykonywać nie później niż co 24 miesiące od ostaniego przeglądu bądź nie poźniej niż po 24 miesiącach od fiskalizacji. Wyjątkiem jest branża taksówkarska. Tutaj przeglądy wykonuje się nie później niż co 25 miesięcy. Nie wykonanie przeglądu technicznego może skukować nałożeniem na podatnika przez Urząd Skarbowy grzywny w wysokości 300zł, a nawet żądaniem zwrotu przyznanej ulgi (jeśli takowa była) za zakup urządzenia fiskalnego.

 

TRON Computers prosi swoich klientów aby sprawdzić czy nie posiadają państwo jeszcze niodczytanych urządzeń fiskalnych w swoich firmach i skontaktowanie się z nami w celu omówienia szczegółów dokonania odczytu.

 

Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas: https://troncomputers.pl/wp-content/uploads/2019/05/WNIOSEK_O_WYREJESTROWANIE_KASY_Z_EWIDENCJI_KAS.pdf

 

 

Kontakt: